سرای دانش

آماده سازی جشن پیشرفت تحصیلی 96-97 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزداران

تمرین سرود دانش آموزان پایه هفتم و هشتم

در روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه، همانند اکثر روزهای پس از امتحانات نیم سال اول در مراسم صبحگاه پس از تلاوت قرآن، تمرین سرودهای ایران و سپاس معلم توسط دانش آموزان پایه هشتم و نهم انجام شد.