سرای دانش

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره نوجوان خوارزمی ، راهی برای ارتقای دانش،مهارت و نگرش دانش آموزان

كيفيت يادگيري و تربيت همه جانبه ي دانش آموزان نيازمند توجّه به ابعاد مختلف و اجراي مطلوب برنامه ي درسي و تربيتي است. پژوهش و تجارب علمي و عملي دانش آموزان مهمترين جلوه هاي اجراي برنامه هاي درسي در مدرسه به عنوان كانون اصلي تعليم و تربيت به شمار مي آيد. اين فعاليتها باعث خواهد شد دانش آموزان شرايط بهتري براي بروز استعدادهاي خود بيابند و بر اساس علايق، آينده ي تحصيلي و شغلي خود را رقم بزنند.
امروزه افرادي باسواد و توانمند شناخته مي شوند كه: بتوانند خوب نگاه كنند؛ خوب فكر كنند؛ توانايي هاي لازم را در تجزيه و تحليل پديده هاي علمي در موقعيتهاي مختلف زندگي داشته باشند؛ به روشهاي ساختارمند علمي-پژوهشي آشنا باشند و از ابزار و وسايل تحقيقاتي مربوط به خوبي استفاده نمايند.
طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف پذير متناسب با ويژگي هاي شخصيتي و محيطي به منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد بودن آنها، ايجاد موزه و نمايشگاه علم و فناوري، ايجاد تنوع در فرصتهاي تربيتي براي پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزي مورد تأكيد مي باشد.

مسابقات و جشنواره های علمی،پژوهشی و مهارتی در غنای فرآیند یاددهی - یادگیری و تقویت بنیه علمی دانش آموزان و نیز ظهور و افزایش توانمندی های آنان از طریق رشد  شخصیت عاطفی و روانی بسیار موثر است. تحقق این مهم، از طریق بها دادن به فرآیند اجرا و مدنظر قراردادن آشکار و پنهان آن است 

اهداف برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی

1ـ ارتقاي دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمينه پژوهش و شيوه ي كشف و حلّ خلاقانه ي مسائل؛
2 ـ فرصت آفريني براي رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دانش آموزان؛
3 ـ كيفيت بخشي به فرآيند ياددهي ـ يادگيري مبتني بر تدريس پژوهش محور، موقعيت محور و ... مطابق با برنامه درسي ملي؛
4 ـ كاربردي كردن دانش و ارتباط دادن آن با نيازهاي جامعه و موقعيتهاي زندگي؛
5 ـ توجه ويژه به دستاوردهاي علمي و عملي دانش آموزان براي ورود به ميدان رقابتهاي علمي؛
6 ـ تنوع بخشي به محيطهاي يادگيري.

 

محورها و عناوین جشنواره نوجوان خوارزمی

فعالیتهای آزمایشگاهی - ویژه دانش آموزان پایه هفتم.
زبان و ادبیات فارسی (احساس واژه هاویژه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم
مطالعه و پژوهش ویژه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم.
دست سازهها- ویژه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم.
زبان انگلیسی (ایفای نقشویژه دانش آموزان پایه هشتم.
بازارچه های درس كار و فناوری - ویژه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم

حال دانش آموزان خلاق و کوشای مدرسه ما، تحت نظارت مستقیم دبیران خود، در حال آماده شدن برای این جشنواره مهم هستند. تمامی دانش آموزان در حال آماده کردن آثار خود برای حداقل در یکی از محورهای جشنواره می باشند.

امیدواریم مثل همیشه دبیران ، کادر آموزشی و اجرایی نتیجه تلاش های بی وقفه و دلسوزانه خود را با درخشیدن و کسب مقام های برتر این دانش آموزان کوشا و خلاق ببینند.

 

جشنواره
 
آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی
 
 
جشنواره
 
جشنواره