سرای دانش

انواع دیکته خلاق(بخش دوم)

استفاده از روش های متنوع برای یادگیری و ترغیب بیشتر دانش آموزان به درس دیکته در مقطع دبستان

در این مقاله که در ادامه ی مقاله ی قبلی (انواع دیکته خلاق) است، قصد داریم دو روش خلاق دیگر در درس دیکته مقطع ابتدایی را معرفی کنیم.

این دو روش نیز در طول هفته مورد استفاده دبیران پایه های دوم و سوم دبستان سرای دانش واحد مرزداران قرار می گیرد.

 

دیکته بادکنکی

این نوع دیکته یکی از روش های جذاب دیکته نویسی در مقطع ابتدایی می باشد.

در این روش دانش آموزان روی بادکنک های باد شده، کلمات مورد نظر معلم را می نویسند.

در پایان هر دانش آموزی که تعداد غلط های املایی اش بیشتر از تعداد مشخصی باشد (به صلاح دید معلم این تعداد تعیین می شود) بادکنک خود را می ترکاند.

در پایان هر دانش آموزی که هنوز پس از گذشت مراحل بیشتر هنوز بادکنکشان را نترکانده اند به عنوان نفرات برتر انتخاب می شوند و به نفرات برتر کارت امتیاز اهدا می گردد.

انواع دیکته خلاق"دانش آموزان کلاس سوم شکوهی، که امروز روش دیکته بادکنکی را در زنگ دیکته انجام دادند."

 

دیکته انگشتی(آردی یا نمکی)

این املاء با هدف افزایش هماهنگی مغز، چشم و دست مورد استفاده قرار می گیرد،

انواع دیکته خلاق"دیکته نمکی"

همچنین این روش باعث تقویت حس لامسه نیز می گردد.
در این روش دانش آموز، کلمات مورد نظر معلم را روی آرد، شکر یا نمک می نویسد.
تصحیح املاء نیز به صورت مرحله ای و کلمه به کلمه از طریق بررسی معلم صورت می گیرد.

 

# نهم _دی _ ماه_هزاروسیصد و نود و هفت