سرای دانش

مشاوره تلفنی پشتیبانان مدرسه در ایام امتحانات

پشتیبان های مجموعه مدارس سرای دانش در ایام امتحانات به صورت تلفنی به دانش آموزان و اولیا مشاوره می دهند.

با فرا رسیدن فصل امتحانات و ساعت حضور کم تر دانش آموزان در مدرسه برنامه مشاوره پشتیبان های مجموعه مدارس سرای دانش نیز تغییر می کند.

در این ایام پشتیبان کلاس هر چند روز یک بار با دانش آموز و اولیا به صورت تلفنی صحبت می کند و شرایط دانش آموز را بررسی می کند.

طی تماس تلفنی که پشتیبان ها با دانش آموز و اولیا برقرار می کند نحوه مطالعه، میزان ساعت مطالعه، امتحان های برگزار شده و برنامه ریزی برای امتحان های پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد.

در طی تماس های برقرار شده در صورتی که موضوع خاصی مطرح شود، با همفکری پشتیبان، معاونت آموزشی و یا اولیاء با ارائه راهکار سعی در جهت رفع مشکل می شود تا دانش آموز بتواند موفق به کسب بهترین نتیجه در امتحانات خود شود.

                                 مشاوره تلفنی پشتیبانان مدرسه در ایام امتحانات