سرای دانش

سفالگری کودکان

خاک رس یکی از مناسب ترین ابزارها برای کشف و توسعه مهارت های کودکان و افزایش خلاقیت و یادگیری در آنان می باشد.

خاک رسی که در سفالگری استفاده می شود کاملا طبیعی است و سفالگری کودکان با استفاده از خاک رس سبب تقویت بسیاری از مهارت های منحصر به فرد می گردد. 

مزایای سفالگری: 

افزایش یادگیری، افزایش اعتماد به نفس، مهارت های حل مساله، بهبود مهارت های حرکتی، آموزش نظم و انضباط به کودکان 

سفالگری کودکان

زمانی که خاک رس را در اختیار کودکان نوپا قرار می دهیم خاصیت نرمی و انعطاف پذیری خاصی دارد و سعی می کنند این کار را با فشار نوک انگشتان و ضربه زدن و فشرده کردن گل انجام دهند و زمانی که کودکان با گل بازی می کنند، گل خاک رس هم واکنش و پاسخی برای آن در پی دارد. این تغییرات و واکنش ها شاید برای افراد بزرگسال بی معنی باشد ولی جذابیت و شگفتی خاصی در کودکان به وحود می آورد. 

سفالگری کودکان

سفالگری برای کودکان فرصت مناسبی را برای ابراز وجود و کشف توانایی ها و مهارت های فردی در آنان پدید می آورد .

خاک رس دارای خواص درمانی بی نظیری می باشد و در ایجاد آرامش و بهبود رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان بسیار تاثیرگذار می باشد

سفالگری کودکان و کیفیت آرامش بخش خاک رس

خاک رس می تواند ساعت ها کودک را سرگرم کند و برای کودک آرامش بخش باشد، کودکان ترجیح می دهند در آرامش به خلق اثر هنری خود بپردازند.

حتی کودکان پیش فعال هم مجذوب خاک رس شده و برای خلق یک شاهکار هنری بر روی آن تمرکز می کنند و تمرکز کودکان در ساخت یک جسم سفالی برای رسیدن به آرامش بسیار تاثیر گذار است. 

سفالگری کودکان

کمک سفالگری کودکان به بهبود خلاقیت 

هنگامی که کودک شما از رنگ بنفش به جای رنگ سبز برای رنگ آمیزی لاک پشت استفاده می کند این نشانه ی خلاقیت اوست و شما هرگز نمی توانید این لاک پشت بنفش را در محیط طبیعی بیابید.

در واقع سفال امکان فرار از هنجارهای متعارف و در نهایت استفاده از ذوق و خلاقیت برای کودکان را فراهم می آورد.

سفالگری کودکان

بهبود مهارت های حرکتی به کمک سفالگری کودکان 

آموزش سفال به کودکان موجب می شود آن ها از تعامل بازوها و عضلات دست خود برای ساخت سفال استفاده کنند، به این ترتیب بازی با خاک رس ابزار قدرتمندی برای تقویت مهارت های حرکتی کودکان است. 

کار با گل خاک رس و ساختن اشیای گوناگون همچنین در هماهنگی مهارت های دست و چشم کودکان بسیار تاثیر گزار است. 

منبع: www.beytoote.com