سرای دانش

سال نو میلادی

برگزاری جشن کریسمس در دبستان الغدیر

On Christmas day, we celebrate the birthday of Jesus Christ. Christmas comes every year on 25 December. We decorate our home and Christmas tree with lights. We make cookies and invite friends for a treat. I wish Merry Christmas to all my friends and In the evening we pray to Jesus. Christmas is a holiday, my family spends time together. We sing Christmas songs together. I love Christmas, everyone looks happy that day. I get gifts and candies from Santa.

در روز کریسمس ما تولد حضرت عیسی را جشن می گیریم. همگی خانه هایمان را چراغانی می کنیم.در این روز کلوچه می پزیم و از همدیگر پذیرایی می کنیم. ما برای همه دوستانمان آرزوی کریسمس مبارک می کنیم. در بعدالظهر برای حضرت مسیح دعا می خوانیم. کریسمس تعطیلات ما است و ما همگی در کنار خانواده هایمان لحظات خوشی را داریم و  با هم سرود کریسمس را می خوانیم. من عاشق کریسمس هستم چون در این روز همه شاد بنظر می رسند. من از بابا نوئل هدیه و شکلات می گیرم.

به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی دانش آموزان دبستان سرای دانش به صورت کلاسی جشن کریسمس گرفتند و لباس های نمادین بابانوئل تن کردند . 

 
سال نو میلادیسال نو میلادی
سال نو میلادی