سرای دانش

جشن کتاب به مناسبت تدریس درس نشانه ک

تقدیر توانایی جدید مطالعه کردن و ارتقای فرهنگ کتاب خوانی دانش آموزان کلاس اول

طبق هر سال در دبستان ملک دانش آموزان هدایای خود را که یک جلد کتاب مخصوص کلاس اولی ها برد را دریافت کردند.  

جشن کتاب به مناسبت تدریس درس نشانه ک

فواید کتاب خوانی برای دانش آموزان

در مدرسه عملکرد بهتری دارند. 

گنجینه لغات آن ها پر بارتر است 

در نوشتن املا مشکلی ندارند و به شکلی خلاق می نویسند . 

از نظر دستور زبان و نوع به کار گیری جملات ، دقیق تر است . 

منظور خود را در نوشتن، بهتر بیان می کند.   

جشن کتاب به مناسبت تدریس درس نشانه ک

خصوصیات کتاب کودک : 

  • کتاب خردسالان باید پر از تصاویر با رنگ های شاد و براق باشد و نوشته های کمی داشته باشد.

  • کتاب باید محتوای خلاقانه داشته باشد و خواندن آن برای کودک هیجان انگیز و جالب باشد.

  • تقسیم بندی کتاب باید به گونه ای باشد که خواندن کتاب را برای کودک آسان کند.

  • داستان باید دارای محتوای آموزشی نیز باشد

 جشن کتاب به مناسبت تدریس درس نشانه ک