سرای دانش

روانشناسی رنگها و تأثیر آن بر فضاهای آموزشی

بحث روان‌شناسی رنگ‌ها نیز می‌تواند در دانش‌آموزان ذوق و نشاط بـه‌ وجـود آورد. اگر در فضاهای آموزشی، روان‌شناسی رنگ‌ها مدنظر قرار گیرد، دانش‌آموز با نشاط علمی‌ بیش‌تری‌ به‌ آموزش می‌پردازد.

طبیعت اطراف ما، سرشار از رنگ هایی است که دیدن آن ها، بسته به احساس فردی، شادی و نشاط آور است و هر یک تاثیرات متفاوتی بر ذهن و روان ما دارد.
به بیانی دیگر، رنگ ها، فرد را در شناخت بهتری از وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه و محیط اطراف خود یاری می کنند. به همین علت، از تاثیر رنگ ها بر مسایل آموزشی و یادگیری نباید غافل ماند چرا که به گفته روانشناسان محیطی، 80 درصد اطلاعات دریافت شده مغز، از راه بینایی به دست می آید. همچنین استفاده از رنگ در فضای آموزشی و کلاس های درس، سرعت یادگیری وگیرایی دانش آموزان را افزایش داده و به عنوان محرک حس بینایی، به بهبود قدرت یادگیری و ماندگاری اطلاعات کمک می کند.

تاریخچه کاربری رنگ در فضاهای آموزشی:
از منظر تاریخی، رنگ در همه اقوام و تمدن ها، پیشینه گسترده ای داشته و نمونه بارز و دیرینه آن را می توان در نقاشی های حک شده بر روی دیواره غارها دید که در آن رنگ هایی ساخته شده از برخی سنگ ها بکاربرده شده است.

از جمله اساتید روانشناسی محیط، «مارجری تیلور» بود که معتقد است هرچقدر محیط مهیاتر و بهتر باشد یادگیری را بیشتر و بهینه می کند. «ام وینستون آگن» دیگر روانشناس هم به بحث رنگ ها و بافت ها پرداخته و بیان می کند که رنگ هایی که گرم هستند بر افراد تاثیر دارند و می تواند آنان را به محیط آموزشی جذب و فضای خوشایندی برای آنان ایجاد کند.
بنابر این مطالعات، عنوان می شود که وقتی در کلاس درس رنگ استفاده می شود آن محیط از حالت کسلی و سادگی خارج شده و به محیطی زنده، پویا و روشن و هیجان انگیز تبدیل می شود و کودکان هم در این محیط آموزشی متحول می شوند.

ترکیب رنگ مدارس ابتدایی، تند و گرم:
پژوهش های روانشناسی نشان می دهد تنوع رنگ و استفاده از رنگ های روشن و شاد در آغازین سال های مدرسه، به ارتقای یادگیری دانش آموزان کمک می کند. موضوعی که طراحان کتاب های درسی به آن توجه کرده و زمینه برقراری ارتباط کودکان با کتاب ها و تصویر و خاطره سازی آنان را فراهم کرده اند.
رنگ دوره متوسطه، ملایم اما زنده:
در این محیط آموزشی باید رنگ ها به گونه ای انتخاب شود که دانش آموزان کمتر هیجان زده شوند چرا که در شرایط سنی بلوغ به اندازه کافی به دنبال هیجان هستند. رنگ های سرد مانند آبی یا سبز کمرنگ همراه با نور طبیعی که تمرکز و آرامش آور است برای دوره متوسطه توصیه می شود؛ بخصوص در مورد نیمکت دانش آموز. اما در تابلو اعلانات می توان از رنگ های پویا و زنده تر استفاده کرد تا دانش آموزان را جذب کند.
محیط کتابخانه‌، سالن‌ غذاخوری، سالن ورزشـی وغیره بـاید با رنگ‌ کلاس‌ها متفاوت باشد. بهتر‌ است‌ در انتخاب رنگ‌ برای قسمت‌های‌ مذکور‌ از رنـگ‌هایی‌ اسـتفاده شـود که طول موج بالایی دارند. برای مثال، برای کتابخانه‌ها‌ می‌توان‌ از زرد کمرنگ یا سبز‌ روشـن‌ کـه‌ آرامش و تمرکز را‌ افزایش‌ می‌دهند، استفاده کرد.

به طور کلی می توان گفت، ایجاد‌ فضای‌ شاد‌، همراه با بـه‌کارگیری رنـگ‌های مـناسب در کلاس‌ها، در یادگیری دانش‌آموزان‌ موثر است و انرژی آنان را دوچـندان مـی‌کند وتاثیر‌ بسزایی‌ در‌ افزایش‌ انگیزه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان دارد.

روانشناسی رنگها و تأثیر آن بر فضاهای آموزشی

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.irna.ir مراجعه شود.