سرای دانش

آزمایش بشقاب پرنده

یادگیری ساخت بشقاب پرنده در دبستان ملک

در این آزمایش دانش آموزان به طور عملی یاد می گیرند که جهت چرخش موتور و در ادامه جهت چرخش پره، تاثیر مستقیم در پرواز کردن پره خواهد داشت. 

آزمایش بشقاب پرنده

با اشاره به پره هلی کوپتر و تاثیر شیب شاخه های پره آن در هدایت جریان هوا به بالا یا پایین، دانش آموزان به طور عملی متوجه این موضوع شدند که اگر پره در جهت شیب حرکت کند با فشار هوا از بالا به پایین پرواز نخواهند کرد و اگر در جهت عکس بچرخد ، هوا به زیر پره رفته و با حرکت به سمت بالا باعث پرواز پره می شود. 

این آزمایش جز پر نشاط ترین و هیجان انگیز ترین آزمایش های الکترونیک است که استقبال خوبی از دانش آموزان را به همراه دارد. 

آزمایش بشقاب پرنده

اهداف آزمایش کردن دروس:

محتوی بخشیدن به متن درس 

درک نکات درسی، توضیح علمی و تفهیم به دانش آموزان

آزمایش بشقاب پرنده