سرای دانش

رفع اشکال قبل از امتحان

با فرا رسیدن ایام امتحانات، دلهره دانش آموزان هم شروع می شود. آنان در هر سن و سالی که باشند بازهم نگرانی های مختلف مربوط به درس خواندن در ذهن شان شکل می گیرد دچار اضطراب و ترس از امتحان می شوند.

با فرا رسیدن ایام امتحانات، دلهره دانش آموزان هم شروع می شود. آنان در هر سن و سالی که باشند بازهم نگرانی های مختلف مربوط به درس خواندن در ذهن شان شکل می گیرد دچار اضطراب و ترس از امتحان می شوند. گروهی از دانش آموزان عصبانی، افسرده، پریشان، ناراحت و مضطرب می شوند و گروهی دیگر، چنان آشفته و نگران می شوند که پاسخ سوالات ساده را هم از یاد می برند.

داشتن کمی اضطراب و دلهره در ایام امتـحانات امری طبیعی و معقـول است چرا که مـوجب حرکت و انگیـزه بچه ها برای یادگیری و موفقیت می شود. اما اگر این نگرانی به حدی برسد که تاثیر منفی بر روند آموزش روزانه آنان بگذارد و مانعی برای پیشرفت آنها شود، غیرطبیعی و نامعقول است. علت تشویش بیش از اندازه گروهی از دانش آموزان، عدم استفاده درست آنها از نیروی فکری و ذهنی شان است. آنها می توانند با کمی تلاش، برنامه ریزی و به کارگیری روش های گوناگون کاهش اضطراب موفقیت خود را در امتحان ها تضمین کنند.

به خاطر همین تیم آموزشی دبیرستان سرای دانش حافظ (دوره دوم) تصمیم گرفته برای اینکه تنش و اضطراب را کاهش دهد، قبل از شروع هر امتحان یک ساعت کلاس های رفع اشکال بگذارد. در این کلاس ها پشتیبان به رفع اشکال مباحث امتحانی می پردازد و سوالات دانش آموزان خود را جواب می دهد. همچنین پشتیبان سعی می کند راه های مدیریت وقت و برنامه ریزی را به دانش آموزان یاد بدهد، تا دانش آموز نتیجه لازم را بگیرد.

به امید موفقیت برای تمامی دانش آموزان

رفع اشکال قبل از امتحان

رفع اشکال قبل از امتحان
 
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.asriran.com مراجعه شود.