سرای دانش

جشن کتاب

برگزاری جشن کتاب به منظور یادگیری بهتر نشانه (ک) در دبستان پرسش

تفاوت روش تدریس فارسی اول ابتدایی با تدریس دوره جدید

روش تدریس فارسی اول ابتدایی قدیمی به این صورت بود که ابتدا نشانه ها به دانش آموز آموزش داده می شد. بعد کلمه ای که حرف مورد نظر را دربر داشت با روش بخش کردن و صدا کشی تدریس می شده است.

مثلا اگر دانش آموز فقط حروف آ ا و ب را خوانده بود کلماتی که به آنها آموزش داده می شد کلمه های آب و بابا بود.

اما در روش فارسی اول ابتدایی جدید ابتدا تمام کلمه هایی که حروف مود نظر در آن بکار رفته را به دانش آموزان آموزش می دهند. بعد دانش آموزان با کمک معلم نشانه ها را در کلمه ها پیدا می کنند.

مثلا برای تدریس نشانه آ ا این کلمه ها آمده است: آب، آبی، دریا، بابا

در کتاب فارسی قدیم نشانه ها به رنگ دیگری نوشته شده اند اما تشخیص نشانه ها بعد از آموزش کلمه ها با راهنمای معلم، به عهده دانش آموز است.

اما روش تدریس فارسی اول ابتدایی دوره جدید، به دلیل حجم زیاد کتاب، تقسیم کتاب به دو بخش بخوانیم و بنویسیم، تغییر کرده و نسبت به گذشته سخت تر شده است.

جشن کتاب

در زنگ فارسی پایه اول دبستان پرسش دانش آموزان هرگاه  هر نشانه ای را در کلاس یاد می گیرند، برای آن نشانه جشن به خصوص گرفته می شود تا به خوبی در ذهن آنها ثبت شود.

در این جلسه نیز با کمک یکی از اولیا دانش آموزان جشنی با مضمون جشن کتاب برگزار شد .

 هدف از این جشن یادگیری بهتر نشانه (ک) بود. که با اهدای کتاب  و خوردن غذایی که اولش نشانه ی (ک) داشت، برگزار شد که این نشانه نیز مانند نشانه های دیگر با خاطره ای خوش در ذهن داشن آموزان ثبت شد.

همچنین یکی از دانش آموزان با ذوق کلاس کتابی جالب  از تمامی نشانه هایی که تا به الان یاد گرفته بود را با کمک اولیای خود درست کرده بود که با این کار برگزاری جشن کتاب را زیباتر ساخت.

جشن کتاب

 

جشن کتاب
 
جشن کتاب
 
جشن کتاب
media-object

ملیکا زراتی

بسیاااار عالییی👌♥️♥️