سرای دانش

آزمایش بازتاب نور

آزمایش درس علوم پایه سوم یمینی

دانش آموزان پایه سوم یمینی دبستان سرای دانش واحد مرزداران، آزمایش بازتاب نور را در حیاط مدرسه انجام دادند.

آزمایش بازتاب نور

این آزمایش مربوط به فصل هفتم (نور و مشاهده اجسام) کتاب علوم سوم دبستان است و طی آن دانش آموزان تفاوت میان بازتاب منظم و نامنظم با استفاده از آینه و ورقه آلومینیومی چروک در حیاط مدرسه تفاوت میان بازتاب منظم و نامنظم نور را یاد می گیرند.

آزمایش بازتاب نور

بازتاب منظم نور : وقتی نور خورشید به سطح صاف و صیقلی مانند آینه می تابد ، نور منظم باز تاب می شود و به این بازتاب، بازتاب منظم می گویند.

بازتاب نامنظم نور: وقتی نور به سرعت ناصاف و غیر صیقلی مانند ورقه آلومینیومی می تابد، نور منظم بازتاب می شود.

آزمایش بازتاب نور"دانش آموزان پایه سوم یمینی در حال مشاهده بازتاب منظم نور"

وسایل لازم برای این آزمایش: آینه ، ورقه ی آلومینیومی چروک

شرح آزمایش: دانش آموزان با گرفتن آینه در مقابل نور خورشید بازتاب منظم نور و با گرفتن ورقه آلومینیومی چروک ، بازتاب نامنظم نور را مشاهده کردند.