سرای دانش

خواص کلی و درمانی خاکشیر

شربت خاکشیر یکی از خوراکی هایی است که از گذشته تا کنون در طب سنتی به عنوان یک نوشیدنی با طبع سرد مطرح بوده و می تواند در فصل گرما با کاهش دمای بدن به پیشگیری از گرما زدگی کمک کند.

خاک شیر دارای تعدادی اسید چرب مانند اسید لینوئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک، اسید پالتمیک و اسید استئاریک می باشد. ضمنا در خاکشیر اسانس روغن فراری وجود دارد که دارای مواد بنزیل و ایزوسیانات است. 

خاکشیر گیاهی است که از تیره صلبیان به ارتفاع 20 سانتی متر الی یک متر که به طور خودرو در باغ و صحراها می روید. دارای برگ هایی با بریدگی زیاد و گل های زرد روشن از تیر شب بو است. 

خواص کلی و درمانی خاکشیر

خاکشیر دو نوع دارد: 

یکی تلخ که دانه های آن ریز و رنگ هایش مایل به سرخی است و گونه دیگر شیرین که دانه های آن بزرگتر بوده و رنگش سرخ تیره است. در مجموع هر دو نوع گیاه یاد شده در اغلب نواحی ایران مخصوصا دامنه های جبال البرز و در بیابان ها رشد می کند. 

خواص کلی و درمانی خاکشیر

خواص کلی و درمانی خاکشیر: 

1- زخم ها و جراحات را التیام می بخشد. 

2- دانه های خاکشیر اندکی ضدعفونی کننده، ضد کرم و تب بر است. 

3- ملین و خنک کننده با آب سرد است. 

4- خوردن آن سبب نیکویی رنگ و رخسار می گردد. 

5- تب بر است. 

6- سرخک و مخملک را دوا می کند. 

خواص کلی و درمانی خاکشیر

منبع: www.persianv.com ، www.beytoote.com