سرای دانش

اردوی تفریحی پارک دلفین ها

اردوی مادر فرزندی

در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 ، نو آموزان پیش دبستانی سرای دانش واحد سعادت آباد به همراه اولیا (مادران) خود در اردوی پارک دلفین ها واقع در برج میلاد شرکت کردند .

 

اردوی تفریحی پارک دلفین ها

در این اردو که از مادران خواسته شده بود ، فرزندان خود را همراهی کنند به اردوی "مادر فرزندی" نام گرفت که هدف از آن احساس صمیمیت بین مربیان مدرسه و همدلی بین کودکان ، ایجاد تعامل و شناخت بیشتر اولیا نسبت به یکدیگر ، احساس امنیت بیشتر نوآموزان در کنار مادران خود .

اردوی تفریحی پارک دلفین ها
اردوی تفریحی پارک دلفین ها
اردوی تفریحی پارک دلفین ها
 
نوآموزان با شعرخوانی و مرور ضرب المثل ها در اتوبوس نیز عملکرد خوب مربیان و پشتیبان را به مادران نشان دادند .
در این اردوی تفریحی که نوآموزان علاوه بر سرگرمی و تفریح به تماشای دلفین ها نشستند ،آموختند که دلفین ها جزو حیوانات دست آموز و باهوش هستند ، اجتماعی زندگی و از طریق صوت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .
 
اردوی تفریحی پارک دلفین ها
 
اردوی تفریحی پارک دلفین ها