سرای دانش

شروع نیم سال دوم

شروع نیم سال دوم

با پایان یافتن امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98 - 97 دانش آموزان در کلاس های درس خود حاضر شدند.

امروز 16 دی ماه 97 و همزمان با برگزاری آخرین امتحان نیم سال اول دانش آموزان پس از امتحان در مدرسه حضور داشتند و بار دیگر با جدیت در کلاس های خود حاضر شدند. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به تلاش حداکثری دبیران جهت تصحیح اوراق و اعلام نتایج، پیش بینی می شود که در روز دوشنبه مورخ 24 دی ماه کارنامه نیم سال اول به اولیاء دانش آموز ارائه شود.

شروع نیم سال دوم