سرای دانش

حیاط پویا

اجرای طرح شاداب سازی دبستان الغدیر

با توجه به رویکرد درس تربیت بدنی در مدارس  به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و با هدف ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانش آموزان طرح «حیاط پویا» در مدارس اجرا می شود.
این طرح با شاداب سازی حیاط و فضای مدارس، زمینه مناسب جهت ساماندهی فعالیتهای دانش آموزان در ساعات تفریح را فراهم می آورد تا دانش آموزان ضمن انجام فعالیتهای بدنی ساده در حداقل زمان ممکن از فواید و اثرات ورزش و بازی بهرمند شوند.

حیاط پویا


در طرح حیاط پویا تلاش می شود با متناسب سازی فضای حیاط مدارس از طریق، رنگ آمیزی، نصب وسایل کم هزینه  و بی خطر  در دانش آموزان برای فعالیت بدنی انگیزه و علاقه ایجاد شود.

حیاط پویا


فضا و محیط اطراف حیاط مدارس با توجه به امکانات و شرایط موجود با استفاده از روشهای ساده مانند ترسیم اشکال و جداول،  نصب تجهیزات و وسایل سبک و بی خطر ، اجرای بازی های بومی و محلی در حداقل فضای موجود شاداب سازی شده و زمینه فعالیت         دانش آموزان را در ساعات تفریح و اوقات فراغت فراهم می آورد 

حیاط پویا

خوشبختانه و با همکاری کادر محترم این طرح در دبستان دخترانه الغدیر اجرا شده است  که  بسیار مورد استقبال  دانش  آموزان و اولیا قرار گرفت و محیط دبستان را به محیطی شادتر و دلپذیرتر مبدل کرد

حیاط پویا