سرای دانش

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان به منظور ارزیابی عملکرد دبیرستان انجام شد.

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

در تاریخ 97/10/17 روز دوشنبه، کارشناس مسئول نیروی انسانی و معاونت پژوهش مدیریت آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان بازدید کردند.

این بازدید در خصوص نظارت و ارزیابی از عملکرد دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان، پیرامون 39 محور دستورالعمل و ارزیابی آموزشی و تربیتی و اداری انجام شد.

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

39 محور دستورالعمل و ارزیابی مدارس به طور خلاصه به شرح زیر است : 

-بازدید از فضای آموزشی ( کلاسهای درس و آزمایشگاه و سالن کنفرانس و سالن ورزشی )

-بازدید از بوفه مدرسه

-بازدید از امکانات و تجهیزات مدرسه

-بازدید از موارد مربوط به سیم کشی ساختمان و کپسول های آتش نشانی

-فرم قرارداد شهریه دانش آموزان و قرارداد دبیران

-فرم بیمه حوادث دانش آموزان و کارمندان

-پرونده های دانش آموزان و کارمندان مدرسه

-بررسی دفاتر حضور و غیاب کارمندان، آمار و امتحانات و انجمن و شورای آموزشی و مالی مدرسه

-فرم گزینش کارمندان و دبیران مدرسه

-مجوز تأسیس و راه اندازی مدرسه

-مجوز نوسازی و استحکام مدرسه