سرای دانش

جدول تناوبی عناصر شیمیایی ۱۵۰ ساله شد!!

جدول تناوبی عناصر شیمیایی که یکی از مهم ترین سرفصل های آموزشی و یافته های علمی بشر است که در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ سالگی خود رسید.

جدول تناوبی عناصر شیمیایی اولین بار توسط فردی به نام دیمیتری ایوانوویچ مندلیف در سال ۱۸۶۹ ابداع شد. البته جدولی که وی طراحی کرده بود مبتنی بر ۶۳ عنصر شیمیایی بود که تا آن زمان شناسایی شده بودند.

لذا ستون ها و ردیف های زیادی در این جدول خالی بودند که به مرور زمان پر شدند. این جدول به گونه ای طراحی شده بود که نه تنها به معرفی هر عنصر شیمیایی می پرداخت، بلکه شناسایی و وجود عناصر دیگری که امید می رفت در سال های دیگر کشف شوند را پیش بینی کرده و جای آنها را خالی نگه می داشت.

تا به امروز ۱۱۸ عنصر شیمیایی شناخته شده در این جدول جاگذاری شده اند که نام گذاری چهار تای آنها با شماره های اتمی صورت گرفته است. این عناصر در واکنش های هسته ای به دست می آیند و عبارتند از نیهونیم با شماره ۱۱۳، مسکووی با شماره ۱۱۵، تنسین با شماره ۱۱۷ و اوگانسون با شماره ۱۱۸.

این عناصر در سال ۲۰۱۶ به جدول تناوبی افزوده شدند و هنوز نمی توان پیش بینی کرد در آینده قرار است چند عنصر دیگر کشف و شناسایی و به جدول تناوبی افزوده شوند. برخی از عناصر تازه کشف شده هم بسیار کمیاب هستند به عنوان مثال، تاکنون فقط هشت اتم از عنصر نیهونیوم مشاهده شده است.

نکاتی درباره جدول تناوبی عناصر شیمیایی:

نمایش جدولی بر پایه عدد اتمی، آرایش الکترونی و ویژگی های شیمیایی آنها است. ترتیب جایگیری عنصرها در این جدول از عدد اتمی (شمار پروتون های) کمتر به سوی عدد اتمی بالاتر است. شکل استاندارد این جدول 18×7 است؛ عنصرهای اصلی در بالا و دو ردیف کوچکتر از عنصر ما در پایین جای دارد. میتوان این جدول را به چهار مستطیل شکست، این چهار بلوک مستطیلی عبارتند از: بلوک اس در سمت چپ، بلوک پی در راست، بلوک دی (فلزات واسطه) در وسط و بلوک اف (فلزات واسطه داخلی) در پایین. ردیف های این جدول، دوره و ستون های آن، گروه های جدول تناوبی نام دارند. همچنین گاهی برخی از این گروه ها نام های ویژه ای دارند، برای نمونه گروه هالوژن ها و گازهای نجیب از آن جمله اند. این جدول، کاربرد زیادی در دانش شیمی و پردازی رفتار عنصرها دارد.

جدول تناوبی عناصر شیمیایی ۱۵۰ ساله شد!!

قرار است به مناسبت ۱۵۰ سالگی جدول تناوبی مراسمی در تاریخ ۲۸ ژانویه در مرکز یونسکو در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.sarpoosh.com مراجعه شود.