سرای دانش

ساخت آهنربای الکتریکی در پایه هشتم متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب

ساخت آهنربای الکتریکی که نوعی از آهنربا است که در آن میدان مغناطیسی توسط جریان الکترکی تولید می شود

امروز دوشنبه 17 دی ماه 97 ، دانش آموزان پایه هشتم تجربه ای جدید برای ساخت یک آهنربای الکتریکی در کلاس فیزیک، توسط دبیر خلاقشان ،خانم معصومه افضلی، داشتند. هدف از این آزمایش بیشتر آشنایی با مفاهیم مغناطیس بود. 

آهنربای الکتریکی نوعی از آهن ربا است که در آن میدان مغناطیسی توسط جریان الکترکی تولید می شود و به محض این که جریان قطع شود خاصیت آهنربایی از بین می رود.

موارد مصرف از این آهنربا:

موتورها و مولدها

زنگ های الکتریکی

بلندگوها

شتاب دهنده ذرات

ایجاد لرزش

و.......

همه چیز درباره مراحل ساخت آهنربای الکتریکی

وسایل لازم :

سیم نازک

یک عدد میخ بلند

دو عدد باتری 5/1 ولت

کلید قصع و وصل جریان DC (این وسیله را می توانید از اسباب بازی فروشی ها یا لوازم الکتریکی خریداری کنید)

چند عدد گیره کاغذی 

 

مراحل آزمایش

• ابتدا سیم نازک را به دور میخ محکم و به تعداد دور های زیاد بپیچید

• قطب مثبت یک باتری را به قطب منفی باتری دیگر به صورت سری به متصل کنید و یک سر آن را به کلید وصل کنید

• یک سر سیم که به دور میخ پیچیده شده است به قطب منفی باتری وصل کنید و سردیگر آن را به کلید. و اطمینان حاصل نمایید که اتصالات به خوبی بسته شده اند. 

• کلید جریان را ببندید با این کار  جریان الکتریکی در طول سیم بر قرار می شود.

• حال کلید جریان را باز کنید چه می بینید؟

می دانیم در فضای اطراف سیم حامل جریات میدان مغناطیسی تولید می شود. هنگامی که سیم به دور میخ آهنی پیچیده می شود میدان مغناطیسی تولید شده در میخ اثر می کند و تولید یک میدان مغناطیسی بزرگی می کند مانند سیملوله با یک هسته آهنی . هر چه این هسته از مواد مغناطیسی قویتری(مانند نیکل و کبالت) باشد آهن ربای الکتریکی قدرت بیشتری خواهد داشت.

ساخت آهنربای الکتریکی در پایه هشتم متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب

ساخت آهنربای الکتریکی در پایه هشتم متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب
 
ساخت آهنربای الکتریکی در پایه هشتم متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب