سرای دانش

اردوی توچال

برگزاری اردوی یک روزه توچال

پس از گذراندن یک نیم سال پر کار و پر بار در دبیرستان سرای دانش واحد رسالت کادر مدرسه برنامه برگزاری اردوی یک روزه و اختصاصی کلیه پشتیبانان و کادر را جامه عمل پوشانیدند.

پس از نظرسنجی و پیشنهاد های کاارکنان  مکان اردو مشخص شد و قرار براین شد که روز یکشنبه بعد از برگزاری امتحان اردوی توچال را داشته باشیم

دراین اردو کارکنان مسیری را پیاده روی کردند و به وسیله تله کابین به ایستگاه 7 رفتند و سرمای 8- درجه را درک کردند و پس از صرف نهار، با شادی و نشاط و با انرژی مضاعف و به سمت مدرسه بازگشتند.

اردوی توچال
 
 
 
اردوی توچال