سرای دانش

فواید نوشتن طرح درس

طرح درس ، طرح آموزش است و در شكل بخشيدن به يادگيري نقش اساسي دارد .

تعریف طرح درس: طرح درس یا سناریوی آموزشی عبارت است از؛ فرآیند برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه  فعالیتهایی که مدرس در ارتباط با هدفهای آموزشی محتوای درس و توانائیهای فراگیران برای مدت زمان مشخص تدوین می نماید. یا بعبارتی ساده تر  برنامه ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت هايي كه مدرس در رابطه با هدف هاي آموزشي ، محتواي درسي و توانايي هاي فراگيران براي يك زمان مشخص تدوين مي كند.

تاریخچه طرح درس: طرح درس برای نخستین بار در سال 1918 توسط  ” فرانکلین بوبیت ” مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی (یادگیری) مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزی آن، در سال 1950 به وسیله روان شناسان برجسته امر تعلیم و تربیت "بنجامین . اس . بلوم" شکل گرفت.
در سال 1962 " رابرت گلیرز " نظرات تکمیلی خود را در راستای دیدگاههای بلوم مطرح کرد که تا به امروز نیز مدنظر برنامه ریزان و هدف گذاران آموزشی و دست اندرکاران امور آموزشی در سطح جهان بوده است.
 
انواع طرح درس: از انواع طرح درس می توان به (روزانه ـ ماهانه ـ سالانه و ترمی) اشاره کرد.

(طرح درس نه تنها باعث ایجاد نظم و تسلط بیشتر دبیر در درس می شود؛ بلکه باعث می شود که دانش آموزان به دبیر خود اعتماد بیشتری کنند و مطالب گفته شده از سوی دبیر را راحت تر بپذیرند.)

فواید نوشتن طرح درس

شش فایده‌ی نوشتن طرح درس:

1- بهبود فرایند یاددهی – یادگیری از طریق سازماندهی و ارزیابی مداوم.

2- حذف مطالب تکراری و غیر ضروری و طی نمودن روندن منطقی جریان تدریس.

3- جبران کمبود وقت و جلوگیری از بی نظمی در جریان تدریس و مدیریت کلاس.

4- مشخص بودن اهداف و انتظارات آموزشی.

5- در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های لازم از جمله: پیش‌نیازها،امکانات و رسانه‌های مورد نیاز.

6- پیش‌بینی رفتار فراگیران و اندیشیدن تمهیداتی در راستای اثربخشی بیشتر.

منبع سایت: www.taryad.com