سرای دانش

آزمایش کنترل دستی روشنایی لامپ و موتور دبستان ملک

استفاده از کلید های اصلی و کنترلی ، در جریان های الکتریکی دیود و موتور

در این آزمایش، دانش آموزان از دو کلید اصلی و کنترلی استفاده کردند و متوجه شدند که الکترون ها در جریان الکتریکی قطعه ای با مقاومت داخلی کمتر را انتخاب می کنند یعنی بین کلید فشاری و موتور کلید فشاری که دارای مقاومت داخلی کمتری است انتخاب کرده و از آن عبور می کنند. پس موتور دیگر روشن نمی شود

آزمایش کنترل دستی روشنایی لامپ و موتور
مزایای آموزش الکترونیک: 

برای کو.کان سرگرم کننده است.

روش موثر برای اموزش برنامه نویسی به کودکان.

مهارت های لازم برای اینده شغلی انها را فراهم می کند.

برای کودکان با علاقه مندی و ضریب هوشی متفاوت مناسب است.

رباتیک همواره  در بروز علوم نوین مفیده بوده هست.

 
آزمایش کنترل دستی روشنایی لامپ و موتور