سرای دانش

آموزش گلدوزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)

گلدوزی ، یک هنر دستی زیبا

گلدوزی با دست هنری نزدیک به هنر شماره دوزی هست با این تفاوت که در هنر گلدوزی انواع مختلفی از دوخت رو می توانیم استفاده کنیم و قواعد و قانون های شماره دوزی رو نداریم . هرچند که این جذابیت هنر گلدوزی رو افزایش میده ولی همین امر باعث می شود گلدوزی به یک هنر دستی سخت و ظریف تبدیل شود.

هنر گلدوزی برای گلدوزی روی لباس، گلدوزی روی مانتو ، گلدوزی روی شال و حتی ساخت تابلوهای دستی استفاده می شود. 

از آنجایی که هدف مدارس سرای دانش ، تربیت و تعلیم دانش آموزان در کلیه شاخه ها اعم از علمی،پژوهشی،پرورشی، هنری ، ورزشی و.... است ، پس برآن شدیم که در کلاس کار و فناوری ، تحت نظارت دبیر خوش ذوقمان ، سرکار خانم انسیه صاحبی، هنر گلدوزی را به دانش آموزان پایه هفتم آموزش دهیم.

از امروز آموزش این هنر ظریف و زیبا به تمام دانش آموزان پایه هفتم آغاز شد.

به زودی منتظر خبر برگزاری بازارچه ای از این هنرهای دستی زیبا باشید.

آموزش گلدوزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)

 

آموزش گلدوزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)
 
آموزش گلدوزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)
 
آموزش گلدوزی در متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)