سرای دانش

صبحانه در مدرسه

دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت در زنگ تفریح اول روز سه شنبه 17 دی صبحانه سالم را در کلاس های خود میل نمودند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دنش واحد رسالت در روز سه شنبه 17 دی ماه صبحانه خود را به همراه سایر دوستانشان در کلاس های خود میل نمودند.

با توجه به اتمام امتحانات نیم سال اول اولیا مدرسه با توجه به استقبال دانش آموزان در سنوات قبل تصمیم به برگزاری زنگ صبحانه سالم در مدرسه را گرفتند. طبق این برنامه که با هدف ایجاد شادی و نشاط در فضای مدرسه و رفع خستگی ایام امتحانات دانش آموزان برگزار شد، دانش آموزان با تعامل با یکدیگر سفره صبحانه را در کلاس های خود پهن نمودند و صبحانه سالمی را با دوستان خود خوردند.

با توجه به اهمیت وعده صبحانه در برنامه غذایی افراد و با توجه به این که معمولا دانش آموزان بدون صرف صبحانه در کلاس های خود حاضر می شوند، برنامه ریزی برای برگزاری این برنامه ها به مرور زمان می تواند اهمیت و جایگاه تغذیه سالم را برای دانش آموزان روشن کند که این مسئله به نوبه ی خود می تواند به رشد همه جانبه آنان منجر شود.

صبحانه در مدرسه

 

صبحانه در مدرسه
 
صبحانه در مدرسه