سرای دانش

آموزش جمع نظام دار

روش ویژه آموزش جدول نظام دار در دبستان الغدیر

جمع نظام دار جهت نظم دهی ذهنی استفاده می شود . این جدول یکی از دو روش های آموزشی جمع است . به این صورت که عدد بالای جدول نشان دهنده ی عددی است که با جمع اعداد باید به دست بیاید .

کار ویژه ای که  برای تدریس این مبحث در دبستان دخترانه سرای دانش الغدیر انجام شد به صورت زیر است :

یکی از دخترانم به عنوان حاکم قلعه ( قلعه همان جدول نظام دار است و حاکم عددی است که بالای آن نوشته شده است و تاج حاکمیت بر سر دارد ) می ایستد و دستور می دهد که جمع اعدادی که در جدول قرار          می گیرند نباید بیشتر از عددی که من هستم بشود .

آموزش جمع نظام دار

 

اعداد در سمت چپ  جدول از 0 تا عددی که حاکم دستور می دهد به ترتیب نوشته می شوند و بعد دخترانم باید سمت راست جدول را می گذاشتند که جمع آن با عدد سمت چپ جدول عدد حاکم شود .

 

آموزش جمع نظام دار
 
آموزش جمع نظام دار