سرای دانش

کسب مقام در رشته تفنگ و تپانچه بادی توسط دانش آموز شیدا آشوری

مسابقات آکادمی تیراندازی مسیب زاده

در دی ماه 97 آکادمی مسیب زاده اقدام به برگزاری مسابقات در دو رشته تیراندازی با تپانچه و تفنگ کرده است . دانش آموز سخت کوش ما شیدا آشوری در پایه نهم موفق به کسب مقام ششم در این دوره از مسابقات شد .این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمائیم. 

تیراندازی یک ورزش رقابتی بر اساس دقت و سرعت است که به وسیله سلاح تفنگ و تپانچه و ساچمه انجام می شود. این ورزش در رده‌ها و رشته‌های مختلف و در سه وضعیت خوابیده، نشسته و ایستاده برگزار می‌شود.

مسابقات سلاح‌های تفنگ و تپانچه در مسافت‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۳۰۰ متر برگزار می‌شود. برای مسافت ۱۰ متر، از سلاح بادی استفاده می‌شود و در مسافت‌های بیشتر سلاح خفیف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تیراندازی با تفنگ:

مسابقات تیراندازی با تفنگ با دو سلاح تفنگ بادی و تفنگ خفیف انجام می‌شود. از جمله رشته‌های زیر:

 • مسابقات رسمی اهداف ثابت فدراسیون جهانی تیراندازی شامل شش ماده:
 1. تفنگ بادی ۱۰ متر
 2. تفنگ درازکش ۵۰ متر
 3. تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر
 4. تفنگ استاندارد ۳۰۰ متر
 5. تفنگ درازکش ۳۰۰ متر
 6. تفنگ سه وضعیت ۳۰۰ متر

تیراندازی با تپانچه:

مسابقات تپانچه نیز با دو سلاح تپانچه بادی و تپانچه خفیف برگزار می‌شود. متداول‌ترین رشته‌های سلاح تپانچه:

 • مسابقات رسمی اهداف ثابت فدراسیون جهانی شامل شش ماده:
 1. تپانچه بادی ۱۰ متر
 2. تپانچه آتش سریع ۲۵ متر (مردان)
 3. تپانچه آتش مرکزی ۲۵ متر (مردان)
 4. تپانچه استاندارد ۲۵ متر (مردان)
 5. تپانچه ۲۵ متر (زنان)
 6. تپانچه ۵۰ متر (مردان)
کسب مقام در رشته تفنگ و تپانچه بادی توسط دانش آموز شیدا آشوری
شیدا آشوری دانش آموز پایه نهم
 
کسب مقام در رشته تفنگ و تپانچه بادی توسط دانش آموز شیدا آشوری