سرای دانش

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان ابتدایی

دلایل متعددی برای تلاش‌های ضعیف وجود دارد که دانش‌آموزان در اولین برخورد با چالش از خود نشان می‌دهند. برای بسیاری از دانش‌آموزان، ترس از اینکه کارشان به‌اندازه‌ی کافی خوب نیست، واقعا فلج‌کننده است. آنها به‌جای اینکه نمره‌ی بدی را از معلم خود بگیرند، با انجام‌ندادن آن کار، خودشان به خودشان نمره‌ی بد می‌دهند.

راهکارهایی برای دبیران در راستای افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان:

۱. با کارکردن روی دانش قبلی، مطالعه‌ی یکی از واحدهای درسی را آغاز کنید. دانش‌آموزانی که می‌توانند آموخته‌های جدید را با دانش قبلی خود پیوند دهند، احتمال بیشتری دارد که در مواجهه با چالش‌های آموزشی از خود پشتکار نشان دهند، اما دانش‌آموزانی که مفاهیمی در مطلبی برای‌شان ناآشنا است، احتمال بروز این پشتکار در آنها بسیار کمتر است.

۲. هر واحد درسی یا حتی یک تمرین کوچک را از جایی شروع کنید که آسان‌تر است. اگر دانش‌آموز ببیند که می‌تواند مسأله را حل کند و به کار خود ادامه دهد، کمتر دچار ترس و اضطراب می‌شود.

 

۳. تکالیف طولانی را به بخش‌های کوچک‌تر و قابل مدیریت تقسیم کنید تا دانش‌آموزان با فکر به یک تکلیف طولانی، دست‌پاچه نشوند.