سرای دانش

اردوی تفریحی مجموعه فرهنگی ورزشی تختی

اردوی بعد از امتحانات

 

فکر کنم دو شنبه آخر وقت بود که با آقای شعرباف(معاون آموزشی) تا نزدیکای ساعت 7 داشتیم کارهای عقب مونده مدرسه رو انجام می دادیم که یهو اومدن تو اتاقمو جلوی میزم نشست و گفت: اُردو کجا ببریم بچه هارو؟

نمیدونم چی شد که بدون مقدمه و سریع گفتم: بریم پینت بال!

گفت: جایی رو بلدی؟ گفتم :پیدا میکنم.

اینترنتو که باز میکنی پره از مجموعه های ورزشی مختلف، پر از مکان های تفریحی؛ داشتم میگشتم که یهو چشمم خورد به یه کلمه؛ "تختی" قبلا یه چندباری تو سالنش کشتی گرفته بودم سالنی که کلی قهرمان جهان ازش بیرون اومده، ولی نمیدونستم که مجموعه فرهنگی ورزشه شده...، گفتم اینجا خوبه؟ گفت: بین چی میگه، زنگ بزن بهش؟

زنگ زدم و خب باید چونه زد همیشه سر قیمت!

کار رسید به فرستادن قرارداد بین مدرسه و مجموعه، اما این همه کار نبود قسمت سختش راضی کردن مدیر بود!

شاید میشد از آقای نوذری با ریختن چایی استفاده کرد و به مدیر برای رفتن به اردو تعارف کرد!

بالاخره رضایت نامه توسط مدیر امضا شد و مونده بود رضایتنامه بچه ها و البته که پول نقد برای اردو!

جمع شد!

اینجا مجموعه فرهنگی ورزشی تختی

و ما حدود 40 نفر از دانش آموزان و پرسنل مدرسه، دو گروه نهم ها و هشتمی ها و بچه های پایه هفتم!
فوتبال، پینت بال و آخرهم استخر!

سوار اتوبوس میشیم بالاخره و باید بچه هارو به دلستر و چیپلت مهمون کرد! و خیابون ها هم ما رو به ترافیک!

رسیدیم و خستگیمون در رفت با تشکر اولیا!