سرای دانش

نردبان یادگیری در مدارس سرای دانش را بشناسید

نردبان یادگیری راهی برای درک پله به پله مطالب

مدارس سرای دانش علاوه بر 10 ویژگی آموزشی اصلی ، دارای یک ابزار آموزشی ویژه ، به نام نردبان یادگیری است.

این نردبان برای هر درس ، هردبیر و هر پایه متفاوت است. دبیران هر درس باید پله به پله مطالب آموزشی که قرار است در هر فصل به دانش آموزان تدریس کنند و اهداف آموزش این مطالب را ذکر کنند.

پله های این نردبان از پایین به بالا ، شماره گذاری شده است.

این نردبان در متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب دارای دو نکته بسیار جالب است : اولا هر فصل دارای رنگ متفاوت است که این خود نشان می دهد در هر فصل پله به پله قرار است چه مطالبی به دانش آموزان آموزش داده شود و اینکه هدف کلی آموزش هر فصل برای دانش آموزان روشن می شود دوما از آنجایی که نردبان در اختیار دانش آموز و اولیا قرار می گیرد. در این نردبان برای هر پله طبق طراحی انجام شده، یک قسمت برای خود ارزیابی دانش آموزان در نظر گرفته شده است که بعد از آموزش هر پله دانش آموز میزان یادگیری آن مطلب را با چهار رنگ اصلی قلم چی (قرمز: اصلا یاد نگرفته ام ، زرد: به طور کامل یاد نگرفته ام ، سبز: تقریبا در حد خوب یاد گرفته ام ، آبی: در حد عالی یاد گرفته ام ) مشخص می کند و اولیا نیز میزان یادگیری دانش آموز خود را برحسب نمرات یا پرسش و پاسخ در منزل ارزیابی می کند.

این نردبان بسیار کاربردی و مفید است و استفاده از آن را به همگی پیشنهاد می کنیم.

 

نردبان یادگیری در مدارس سرای دانش را بشناسید
 
نردبان یادگیری در مدارس سرای دانش را بشناسید