سرای دانش

برگزاری جلسات سه نفره

ده ویژگی آموزشی سرای دانش

یکی از ده ویژگی مدارس سرای دانش برگزاری جلسات سه نفره اولیا با پشتیبان و دبیر است . هدف از این جلسات که در هر فصل یکبار اجرا می شود این است که اولیا از وضعیت تحصیلی فرزند خود مطلع شوند و همکاری لازم را برای پیشرفت حداکثری دانش آموز خود با مدرسه داشته باشند و  صحبت های ضروری خود را با مدرسه خواهند داشت برای این جلسات نیز دانش آموزان مقاله ای از دستاوردهای خود در قالب پاورپوینت ارائه می دهند که اولیا با فعالیت ها و راهکارهای دانش آموزان در طول فصل آشنا می شوند.در انتها اولیا در فرم نظرسنجی از پیشرفت درسی فرزندشان و انتقادات و پیشنهادات خود می نویسند .

برگزاری جلسات سه نفره

نمونه ای از برگزاری جلسات سه نفره