سرای دانش

اهمیت آزمون 5 بهمن

دانش آموزان در نوشتار زیر اهمیت آزمون 5 بهمن قلم چی را از نگاه مشاوران برتر کانون فرهنگی آموزش می خوانند.

اهمیت آزمون 5 بهمن

دانش آموزان و داوطلبانی که در آزمون های قلم چی شرکت می کنند فرصت ها و ابزارهای خوبی برایشان مهیا است که این ابزار نردبانی برای بالا رفتن و رسیدن به قله های موفقیت و کشف روش های موفق یادگیری است.این ابزار شامل دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی، منابع مطالعاتی غنی و استاندارد، آزمون های برنامه ای کانون، جلسات 3 نفره، مشاوره تخصصی دبیران و بازیابی آموخته ها می باشد.

اهمیت آزمون 5 بهمن

دانش آموزان باید برای 5 سکوی مقایسه ای خود یعنی آزمون های مقایسه ای 5 تیر، 23 شهریور، 6 مهر، 5 بهمن و 7 فروردین برنامه داشته باشند زیرا در این آزمون ها درس های پایه ی دهم  یازدهم دوره می شوند، این حجم تقریبا 50 درصد کنکور دانش آموزان در تیرماه 98 خواهد بود.

دانش آموزان برای شرکت در آزمون 5 بهمن می توانند آزمون 6 مهر خود را تحلیل کنند و با آمادگی کامل سر جلسه ی آزمون 5 بهمن حاضر شوند.

در این آزمون ها کارنامه های ویژه و متفاوت به همراه ابزارهای متفاوت صادر می شود، بهتر است دانش آموزان کارنامه ی اشتباهات خود را از جعبه ابزار دانلود کنند و محور مطالعه ی خود قرار دهند.

دانش آموزان در آزمون 5 بهمن به درس های دهم و یازدهم باید جواب بدهند، اهمیت این کار به این صورت است که دانش آموزان به شناخت خوبی و همچنین میزان تسلط از خودشان در درس های پایه می رسند.

اهمیت آزمون 5 بهمن

در این آزمون دانش آموزان یک امتیاز ویژه دارند و آن قابلیت مقایسه چند از ده خود در این آزمون و آزمون 7 فروردین می باشد.پیشنهاد می کنیم دانش آموزان طبق چند از ده آزمون 5 بهمن برای آزمون 7 فروردین هدفگذاری کنند و با این کار درصد دروس پایه را افزایش دهند.

وجود این سکوی مقایسه ای باعث می شود دانش آموز با خودش رقابت کند و به نوعی یک آزمون آماده سازی برای آزمون های جامع است، دانش آموزان برای مقایسه ی بهتر سکوها اصلا نباید در آزمون 5 بهمن غیبت کنند.