سرای دانش

نقش بازی در یادگیری

رشد و پرورش كودكان در دبستان

نقش بازي در يادگيري

بازي مي‌تواند پشتيباني قوي براي فعاليت باشد كه دانش‌آموزان را در موقعيت‌هاي مختلفي قرار داده و به آن‌ها فرصت مي‌دهد تا با رويدادها آشنا شوند. بازي مي‌تواند محركي براي يادگيري اجتماعي باشد. مساله مهمي كه وجود دارد ساختمند كردن بازي دانش‌آموزان توسط معلم است. يعني تا چه اندازه بايد الگوي معمولي در راهنمايي بازي كردن به كودكان ارائه شود كه به طور مشخص براي آشنا كردن آ‌ن‌ها با مهارت‌ها و روش‌هاي ذهني قابل طراحي باشد. وقتي كودك از كودكستان به آمادگي مي‌رود درجه و ميزان رسميت برنامه‌ زمان‌بندي شده، آشكارتر و تاكيد بر روي بازي كاهش مي‌يابد و در اين زمان اوضاع و شرايط يادگيري در سطح گسترده انجام مي‌شود حال آن‌كه با تدبير مي‌توان بازي را هدفمند طراحي كرد تا سرعت يادگيري بالا رود.

نقش بازی در یادگیری

 

فراهم ساختن محيط و زمينه بازي براي كودكان از طريق ايجاد فرصت‌ها، منابع و زمان متناسب با دو دوره رشدي تضمين مي‌شود.

نقش بازي در رشد دانش‌آموزان

1- رشد اجتماعي

موجب ارتباط كودك با محيط بيرون مي‌شود و دنياي اجتماعي او را گسترش مي‌دهد. موجب شكوفايي استعدادهاي نهفته و بروز خلاقيت مي‌شود.  همكاري، همياري و مشاركت كودك توسعه مي‌يابد.  با رعايت اصول و مقررات آشنا مي‌شود. رقابت را مي‌آموزند. شكست را به طور واقعي تجربه مي‌كند. قدرت ابراز وجود پيدا مي‌كند و از ترس، كم‌رويي و خجالت بيهوده رها مي‌شود. حمايت از دانش‌آموزان ضعيف‌تر را مي‌آموزند.

2- رشد عاطفي

نياز به برتري‌جويي را ارضا مي‌كند.موجب ابراز احساسات، عواطف، ترس‌ها، محبت، خشم و كينه و نگراني‌ها مي‌شود. تمايل به جنگ‌جويي و ستيزه‌گري را كم مي‌كند. "برون‌نگري" كودك را افزايش مي‌دهد.

3- رشد جسمي

موجب رشد هماهنگ دستگاه‌ها و اعضاي مختلف بدن مي‌شود.باعث تقويت حواس پنج‌گانه مي‌شود. باعث هماهنگي و همراهي چند حس مي‌گردد. نيرو و انرژي بدن را به بهترين شكل مصرف مي‌كند. كودك به توانمندي‌هاي فكري و بدني خود، آگاهي پيدا مي‌كند.

4- رشد ذهني

در يادگيري زبان نقش بسزايي دارد.در رشد هوش كودك بسيار موثر است. با مفاهيم ساخت، فضا و شكل آشنا مي‌شود. موقعيت استفاده از قوه تخيل در كودك به وجود مي‌آيد. زمينه بهتري براي تفكر فراهم مي‌كند.

5- رشد اخلاقي

كودك درمي‌يابد اگر بخواهد در بازي پذيرفته شود بايد درستكار، حقيقت‌طلب، مسلط بر خود، عادل، صادق، وفادار، مسووليت‌پذير و داراي رفتاري پذيرفتني باشد.اصول اخلاقي را به هنگام بازي نسبت به محيط خانه و مدرسه رعايت مي‌كند.

نقش بازی در یادگیری