سرای دانش

آزمایش مدار رسانا پسران دبستان ملک

در این مبحث درسی، دانش آموزان با انواع وسایل رسانا و کاربرد آن آشنا شدند

به هر ماده‌ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی می‌گویند. 

تفاوت بین مواد رسانا و نارسانا: 

تفاوت بین مواد رسانا و نارسانا در ساختمان اتمی و مولکولی آن ها نهفته است. الکترون ها  به دور هسته  در چرخشند، آن دسته از الکترون ها كه از هسته دور هستند تحت اثر نیروی جاذبه ضعیفی قرار می گیرند، همچنین الکترون هایی كه در لایه‌های پایین تر هستند آن ها را دفع می‌كنند، بنابراین الکترون های لایه آخر (كه به آن ها الکترون والانس نیز می‌گویند) به راحتی می توانند از قید هسته فرار كنند. در موادی كه رسانای خوبی برای الکتریسیته هستند، بعضی از الکترون های والانس از اتم هایشان جدا شده و بدون آنكه به اتم خاصی وابسته باشند، آزادانه درون ماده حركت می‌كنند. بر این اساس به آن ها الكترون آزاد می گویند.

آزمایش مدار رسانا

در این آزمایش یک بخش مدار باز می ماند تا دانش آموزان بخش خالی را با وسایل اطرافشان آزمایش کرده و ببینند کدام وسیله ی داخل جامدادی و کیفشان رسانای جریان الکتریکی است. 

قیچی ، نوک اتد، سیم دفتر سیمی، خط کش فلزی و ....... وسایلی بودند که دانش آموزان امتحان کردند و رسانایی جریان برق را در ان ها اثبات کردند. 

آزمایش مدار رسانا

منبع: article.tebyan.net