سرای دانش

تدریس نشانه های جدید در پایه اول دبستان مرزداران

جشن به مناسبت تدریس نشانه های جدید "ف" و "خ" و "ق" و "ل" در پایه اول دبستان سرای دانش واحد مرزداران

در دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران، پایه ی اول الوند، پس از تدریس هر یک از نشانه های حروف الفبا، جشنی به منظور افزایش شوق و انگیزه ی دانش آموزان این کلاس برگزار می شود.

 

تدریس نشانه های

جشن آموزش نشانه های "ق" و "ل"

 

 

 

 

 

تدریس نشانه های

 
در این جشن ها از دانش آموزان با میوه ها و خوراکی هایی که آن نشانه ی جدید را در شکل نوشتاری خود دارند، پذیرایی می شود.
 
تدریس نشانه های جدید در پایه اول دبستان مرزداران
 
هم چنین هفته ی گذشته جشن تدریس نشانه های "خ" و "ف" برگزار شد که روندی مشابه با جشن دیروز داشت و عکس های آن را در ادامه مشاهده می کنید.
 
تدریس نشانه های
 
 
تدریس نشانه های
 
# دوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت
دبستان سرای دانش واحد مرزداران