سرای دانش

مداد درست در دست گرفتن

بررسی مداد درست در دست گرفتن دانش آموزان دبستان الغدیر

توضیح و تشریح نحوه ی درست در دست گرفتن مداد:بهترین جای قرار گرفتن مداد یا نوشتافزار این است که ابتدای مداد یا هر نوشــتافزار دیگر بین سرانگشت اشاره و شســت و انتهای آن روی مفصل سوم انگشت اشــاره قرار گیرد. در این شــیوه،  انگشتان خم نمیشوند، درد مفاصل از بین میرود و میدان حرکات نوشتاری تا محدوده مچ گسترش پیدا میکند. در واقع انگشت وسط به عنوان صندلي مداد و انگشتان اشاره و شست به منزله نگه دارنده هاي مداد هستند. مداد بايد مايل در دست قرار بگيرند. هيچ كدام از انگشتان نبايد تحت فشار باشند تا دست خسته نشود.انگشت شست بايد در راستاي ساعد قراربگيرد. همچنین، تســلط بر شیوة نگارش دوایر، کشــیدهها، الفها و ســایر حروف بیشتر میشود.  اولیای گرامی سرای دانش توجه بفرمایید بعضي از بچه ها مداد را اشتباه دردست مي گيرند و مي گويند عادت كرده ايم. اين عادت درحال حاضر بايد تغيير كند تا در فرآيند نوشتن و مشق و … دست فرزندانمان اذيت نشود.در مدرسه مرتب به اين دانش آموزان تذكر داده مي شود، شما نيز با تاكيد خود درمنزل ما را در بهبود اين روند ياري رسانيد.ضمنا مداد بايد متناسب و هم اندازه با دست دانش آموزان باشد. مدادهاي بزرگ تر و سنگين باعث خستگي دست مي شوند.

بررسی و ارزیابی درست نشستن و درست مداد گرفتن دانش آموزان در تمام مقاطع دبستان سرای دانش

ضمنا لازم است در نظر داشته باشیم گاها علت کند نویسی دانش آموزمان به درست دردست نگرفتن مداد یا بد نشستن بر میگردد از سایر علل کند نویسی و بدخطی بعضی از دانش آموزان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ضعف عضلات انگشت
- کوتاه بودن مداد
- بد گذاشتن کاغذ روی میز
- چپ دستی
- گذاشتن سر روی میز و نزدیک دفتر و کتاب موقع نوشتن
- برتری چپ چشمی وبرتری راستی
- نارسایی بینایی و ضعف بینایی چشم
- سرعت عمل پایین در انجام کارهای ظریف وشخصی خودش است.مثل لباس پوشیدن و دگمه بستن و...
-ندادن یا کم دادن آزمون
- نداشتن فرصت برای یادگیری  وتمرین و رقابت با دوستان
- انجام دادن تکالیف توسط والدین
- توقع زیادی و جاه طلبی کودک و والدین
- فقدان انگیزه به یادگیری
- سرکوفت زدن به دست خط و عدم دادن پاداش به میزان تلاش کودک
- آموزش غلط یا عدم کنترل ونظارت صحیح قلم و مداد به دست گرفتن در کلاس توسط معلم در منزل توسط والدین

 اما.... راهبردهای پیشنهادی برای درمان کندنویسی با منشاء ضعف عضلات🔆:

- اشکال در عضلات ضعیف انگشتان است که زود خسته می شود و کم رنگ می نویسد.
- در ضمن تناقض در دو نوع خط نیز مشاهده می شود.بهتر است به خط نسخ بنویسد نه شکسته نستعلیق (نه زیبا نویسی).ابتدا درست نویسی را یاد بگیرد بعد زیبا نویسی.
- خط دفتر را رنگی کنید.یک خط در میان بنویسد.مثلا یک خط سبز زمینه باشد.یک خط زمینه نارنجی.🌈
- از دفتر شطرنجی نیز می توانید استفاده کنید.برای نوشتن نسخ کلمات.🏁
- تایپ با کیبورد را نیز در منزل با خط نسخ شروع کند.
- انداختن کش اسکناس به دور انگشتان دستی که می نویسد و سپس باز کردن انگشتان تا کش به شکل النگو در مچ بیفتد.
- ورزش انگشتان را شروع کند مثل حرکت انگشتان بر روی پلکان رفتن.بالا و پایین رفتن.
- خمیر بازی چنگ زدن به آن ورز دادن خمیر با دو انگشت سبابه و اشاره.
- در نوشتن از روی الگو مثل نقطه چین کلمات حتما تایم و زمان را بگیرند و طبق زمان بنویسد سپس زمان را کم و کمتر کنید.
- جستجوی اشیاء ریز مثل تیله، نخود، تراش، هسته خرما و... در داخل کیسه پراز ماسه و نمک یا چوب اره شده با انگشتان دستی که مداد به دست می گیرد.
- غلت دادن گوی در داخل نمک و ماسه با انگشتی مداد به دست می گیرد.
- با انگشتی که قلم می گیرد و می نویسد  از روی زمین چوب کبریت پخش شده را با ثبت زمان دونه دونه جمع کند.
- چنگ زدن و فشردن توپ پلاستیکی یا تویپ چرخ ماشین و دوچرخه با انگشتان دستی که قلم بدست می گیرد.
- بازی طناب کشی با بدو انگشت بصورت قلاب بین دو نفر یا بلند کردن وزنه با کش مفید است.
- چنگ زدن و شانه کردن مو با دست توسط کودک.
- ریش ریش کردن تار های فرش یا نخ کاموا با انگشتان دستی که قلم به دست می گیرد.
- باز و بسته کردن درب بطری، پیچ و مهر، فقل در با کلید  در سایز ها و اندازه های مختلف در زمان مشخص با انگشتان دستی که می نویسد
- شمارش اسکناس با دو انگشتی که مداد را می گیرد توسط کودک.ورق زدن کتاب نیز با دوانگشت مفید است.💶💴💷
- جمع کردن سوزن ته گرد از روی آیینه با دوانگشت اشاره و سبانه که قلم را بدست می گیرد.

بررسی و ارزیابی درست نشستن و درست مداد گرفتن دانش آموزان در تمام مقاطع دبستان سرای دانش
media-object

فاطمه فولادی

به نظرم طرز صحیح مداد دست گرفتن در مقطع دبستان پایه های پایین تر بسیار مهم بوده. با تشکر از خانم وکیلیان بابت به اشتراک گذاشتن این خبر.