سرای دانش

تهیه برد سپاس در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

نظر اولیای محترم درباره نحوه آموزش در نیمسال تحصیلی 97-98

از آن رو که نیمسال تحصیلی 98-97به پایان رسیده است ، با تهیه فرم نظرسنجی از اولیای محترم خواسته شد که نظر خود را در رابطه با نحوه آموزش و تدریس آموزگار و پشتیبان کلاس در این نیمسال بنویسند که دستاورد این نظرسنجی ، تقدیر و تشکر از همدلی و همیاری آموزگاران و همکاری  خوب و حضور موثر پشتیبانان در کلاس بود.که تعدادی از این دست نوشته ها بر برد سپاس به معرض نمایش در آمد .

تهیه برد سپاس در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد  نظر اولیای محترم بر برد سپاس 
media-object

فاطمه فولادی

به نظرم تهیه ی بردهایی نظیر برد سپاس باعث ترغیب و پیشرفت دانش آموزان می شود.