سرای دانش

جلسه شورای دانش آموزی بهمن ماه دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

اولین جلسه شورای دانش آموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در واحد سیدخندان برگزار شد.

جلسه شورای دانش آموزی بهمن ماه دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

اولین جلسه شورای دانش آموزی با شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در واحد سیدخندان برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیریت و معاونت دبیرستان و هم چنین رئیس شورا، نائب رئیس شورا ، دبیر شورا و اعضای شورا برگزار شد.

جلسه ساعت 13:45 ظهر با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط دانش آموز آبتین سلگی و سپس صحبت های آغازین مدیر مدرسه آغاز شد.

جلسه شورای دانش آموزی بهمن ماه دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

در ابتدای جلسه در خصوص مسائل مربوط به اردوی شهر شیراز که قرار است از تاریخ 7 بهمن الی 12 بهمن ماه با حضور تعدادی از دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت و هم چنین در ارتباط با فعالیت های تربیتی و پرورشی و مسابقات ورزشی و برنامه های دهه ی مبارک فجر مواردی مطرح شد.

در ادامه معاونت مدرسه از دانش آموزان در مورد مشارکت بیشتر و همکاری همه جانبه درخواست پیشنهاد و انتقاد کرد.

جلسه شورای دانش آموزی بهمن ماه دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

جلسه ی شورای دانش آموزی آینده، دو هفته ی بعد با رویکرد مشارکت و مشورت در بحث جشن پیشرفت درسی اسفند ماه و فعالیت های ملی و مذهبی برگزار خواهد شد.

جلسه در ساعت 14:15 به پایان رسید.