سرای دانش

جلسات 3 نفره زمستان97

جلسات سه نفره بهمن ماه در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان با رویکرد بررسی دستاوردهای دانش آموزان در نیمسال اول و همچنین تحویل کارنامه از تاریخ 1 بهمن آغاز شد.و در حال برگزاری است.

جلسات 3 نفره زمستان97

یکی از ده ویژگی آموزشی مجموعه مدارس سرای دانش " برگزاری جلسات 3 نفره " می باشد.این جلسات با عنوان " پر رنگ تر شدن نقش اولیاء در پیشرفت درسی دانش آموزان " برگزار می گردد.

جلسات 3 نفره زمستان97

در این جلسات دانش‌آموزان دستاوردهای خود را از آزمون‌های گذشته بیان می‌کنند و اهداف خود را برای آزمون‌های بعد تعیین می‌نمایند، از دیگر دانش‌آموزان از طریق یادگیری از همتایان روش‌های مطالعه‌ی هر درس و نکات مثبتی را یاد می‌گیرند. 

جلسات 3 نفره زمستان97

دانش آموز به کمک این جلسات و یادگیری از دوستان خود می‌تواند نقاط ضعف خود را برطرف کند و زیباترین اتفاق این جلسات حضور پدر و مادر در کنار دانش‌آموز است.

جلسات 3 نفره زمستان97

محتوای این جلسات به صورت زیر است :

1-محور اصلی جلسه خود دانش آموزان می باشند و موضوع اصلی جلسه ارائه ی پاورپوینت های آنها است.

2-دانش آموزان در ارائه ی خود با نگاه به گذشته به بیان دستاوردها و بیان روش های موفق نیمسال اول و با نگاه به آینده به بیان راهکارهای رسیدن به اهداف می پردازند.

3-اولیاء دانش آموزان در حدود 20 دقیقه به بیان پیشنهادات و انتقادات در مورد عملکرد مدرسه در نیمسال اول 97 و همچنین تکمیل فرم نظرسنجی برای بهبود وضعیت مدرسه در آینده می پردازند.

در جلسه 3 نفره زمستان 97 کارنامه دانش آموزان به اولیاء داده می شود و به همراه پشتیبان به تحلیل آن پرداخته می شود.