سرای دانش

آموزش درس زیست با استفاده از مولاژ

روشی برای جذاب شدن درس زیست

استفاده از روش‌های مختلف برای تفهیم بهتر مطالب زیستی و کاربرد روش‌های خلاقانه، نیاز به معلمی‌ دارد که در درجه اول خود خلاق باشد، بتواند با بهبود توانایی‌های علمی‌خود و به‌روز کردن آن‌ها به تنظیم موضوع‌های علمی‌ بپردازد و این توانایی را با آموزش هنرمندانه تلفیق کند.

کیفیت تدریس هر معلم بازتابی از توانایی‌های علمی، فیزیکی و شخصیتی اوست. معلم باید توانایی کلامی ‌کافی داشته باشد. به کارگیری مهارت‌های کلامی‌توسط معلم، یادگیری را بهتر و جذاب‌تر می‌کند. این مهارت‌ها شامل سخن گفتن صریح، دقیق و نافذ است. زبان معلم نه فقط ابزاری برای توضیح یافته‌های علمی ‌است، بلکه شخصیت، دانایی و توانایی‌های نهفته او را نشان می‌دهد. معلم باید از نیروی تخیل قوی بهره‌مند باشد، تا بتواند مفاهیم پیچیده را به زبان ساده تبدیل کند. علاوه بر این، معلم باید توانایی سازمان‌دهی داشته باشد. پایه و اساس خلاقیت آموزشی، استفاده از موقعیت‌های آموزشی است.

کلاس درس زیست‌شناسی باید برای دانش‌آموز محیطی دقیق در جهت کسب اطلاعات علمی ‌باشد و خلاقیت و دید انتقادی او را نسبت به دنیای اطراف پرورش دهد.

 از جمله مهارت‌هایی که می‌توان برای ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان پیشنهاد کرد، آموزش مهارت تعریف مسئله و تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل برای یک مشکل و آزمایش فرضیه‌هاست.

دانش‌آموزان درهنگام انجام آزمایش با مراحل آزمایش یک فرضیه با توالی تحقیق نیز آشنا می‌شوند و فرصتی برای تمرین مهارت‌هایی که به یادگیری زیست‌شناسی و پرورش خلاقیت‌ آنان کمک می‌کند، به دست می‌آورند. 

دبیر درس زیست شناسی در متوسطه دوره اول سرای دانش انقلاب خانم ایران نژاد برای تدریس این درس، از آزمایش ، مولاژ ، فیلم و .... استفاده می کند که این روش ها باعث تثبیت این درس می شود. این روش شور و هیجان دانش آموزان را برایکلاس درس زیست دو برابر کرده است و باعث شده خیلی مشتاقانه هر هفته منتظر رسیدن زنگ این درس هستند.

آموزش درس زیست با استفاده از مولاژ