سرای دانش

بازدید کارشناس تربیت بدنی منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران از فعالیت های ورزشی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان بازدید کردند.

بازدید کارشناس تربیت بدنی منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

به منظور ارزیابی فعالیت های حوزه ی تربیت بدنی مدارس و ارتقاء سطح این حوزه و استعدادیابی ورزشی دانش آموزان، بازدید از دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان با حضور کارشناس تربیت بدنی منطقه 3 تهران جناب آقای لاریجانیان و مدیریت و معاونت و دبیر ورزش مدرسه انجام شد.

بازدید کارشناس تربیت بدنی منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

بازدید کارشناس تربیت بدنی منطقه 3 تهران از واحد سیدخندان

در این بازدید کارشناس منطقه ، پوشه کارهای ورزشی تمامی دانش آموزان و دفتر کار دبیر تربیت بدنی را مورد بررسی قرار دادند و از اتاق ورزش و زمین ورزشی واحد سیدخندان دیدن کردند.