سرای دانش

جلسه هماهنگی اردوی شیراز در واحد سیدخندان

جلسه توجیهی و هماهنگی با دانش آموزان جهت شرکت در اردوی دانش آموزی شهر شیراز با حضور سرپرست و مربیان اردو برگزار شد.

جلسه توجیهی و هماهنگی با دانش آموزان جهت شرکت در اردوی دانش آموزی شهر شیراز با حضور سرپرست و مربیان اردو برگزار شد.

جلسه هماهنگی اردوی شیراز در واحد سیدخندان

به منظور بررسی چگونگی عزیمت دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان به اردوی شهر شیراز،  جلسه ای با حضور مدیریت و معاونت دبیرستان و دانش آموزان حاضر در اردو برگزار شد.  در ابتدا مدیریت مدرسه که به عنوان سرپرست اردو در کنار دانش آموزان خواهند بود در مورد ضوابط و آیین نامه ی برگزاری اردوهای دانش آموزی و اهمیت این موضوع صحبت کردند، ایشان در ادامه در مورد برنامه های اجرایی در اردو و وسایل مهم و موردنیازی که دانش آموزان باید در اردو همراه خود داشته باشند سخن گفتند.

جلسه هماهنگی اردوی شیراز در واحد سیدخندان

جلسه هماهنگی اردوی شیراز در واحد سیدخندان

این اردو از تاریخ 7 بهمن لغایت 12 بهمن ماه با سرپرستی آقای یعقوبی و به همراه مربیان اردو آقایان ستاری و ابطحی در محل استان فارس شهر شیراز برگزار خواهد شد.