سرای دانش

برگزاری مسابقات شطرنج در دبستان مرزداران

برگزاری مسابقات دانش آموزی منطقه2 رشته شطرنج در دبستان سرای دانش واحد مرزداران

روز پنجشنبه مورخ 1397/11/04 در دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران مسابقات شطرنج منطقه2 دانش آموزان مقطع دبستان برگزار شد.

برگزاری مسابقات شطرنج در دبستان مرزداران

در این مسابقات 72 دانش آموز از 24 دبستان منطقه 2 حضور داشتند.

برگزاری مسابقات شطرنج در دبستان مرزداران

نمایندگان دبستان سرای دانش واحد مرزداران، محمدآریا میربلوک پایه چهارم ، رهام رضا زاده پایه پنجم و بنیامین شمس از پایه پنجم بودند.

در پایان مسابقات از دبستان برگزیده، "دبستان راه رشد"  تقدیر به عمل آمد. گفتنی است دبستان مرزداران رتبه ی هفدهم را در میان 24 تیم کسب کرد.