سرای دانش

روان خوانی

تقویت روان خوانی در پایه دوم دبستان پرسش

به منظور آشنایی دانش آموزان پایه دوم دبستان پرسش بافرهنگ کهن ایرانی و مشاهیر ادبی ایران ، رواج کتاب خوانی ، تقویت حافظه دانش آموزان در حفظ شعر و سایر محفوظات ذهنی ، تقویت حس کنجکاوی و پرسشگری در شناخت ادبیات، آثار ادبی و پدید آورندگان این آثار ، یافتن حس ملموسی از کتاب و برقراری ارتباط با دنیای کتاب ها  هر هفته به  دانش آموزان کاربرگ های کتاب خوانی داده می شود.

روند این آموزش با تعیین یک کتاب برای هر هفته ،  برگزاری جشن اتمام هر کتاب  و همچنین داشتن برنامه ی خلاصه گویی یا اجرای نمایش در این جشن می باشد که خاطره ای شیرین از خواندن کتاب را در ذهن دانش آموزان ثبت می کند

همچنین با حفظ شعر های شاهنامه و هم خوانی آنها و یا خواندن شعر ها به صورت حماسی احساس لذت ، موفقیت و ارزشمندی در ذهن دانش آموزان شکل می گیرد.

روان خوانی

روان خوانی