سرای دانش

ایجاد نشاط با بازی فوتبال امروز پسرانمان در دبستان ملک

ایجاد نشاط با بازی فوتبال امروز پسران ملک در دبستان با همکاری دبیر ورزش محترم مدرسه

پایه های سوم تا ششم، در مسابقات فوتبال درون مدرسه ای شرکت کرده با همراهی اولیای محترم تلاش های خستگی ناپذیر دبیر محترم ورزش و همکاری کادر اجرایی مدرسه موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند. ایجاد چنین فضای سرشار از رغابت و نشاط موجب رفع خستگی پسرانمان در پایان نیمسال اول شد. 

این روزها، فعالیت جسمانی معضل تمام مردم دنیای امروز است و در پی کم‌تحرکی، بیماری‌های متعددی از جمله پرفشاری خون و افزایش قندخون گریبانگیر این افراد است. معمولا برای پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها ورزش توصیه می‌شود. پیری، کاهش ظرفیت اکسیژن‌گیری را به دنبال دارد که مانعی برای زندگی مستقل است و از موانع اصلی بر سر راه ورزش هم هزینه، کمبود امکانات، وقت و انگیزه است.

با این حال، فوتبال یکی از رایج‌ترین ورزش‌ها در تمام دنیاست و حدود سیصد میلیون نفر در دنیا فوتبالیست باشگاهی هستند. درواقع، انگیزه برای فوتبال بالاست و جوامع مختلف هم نظر منفی نسبت به آن ندارند. از سوی دیگر این نوع فعالیت ورزشی برای حفظ تحرک هم خوب است.

ایجاد نشاط با بازی فوتبال امروز پسرانمان در دبستان ملک