سرای دانش

فواید کشیدن نقاشی برای جسم و روح

یکی از فواید کشیدن نقاشی، سلامت جسم و روح است.

استفاده از ابزار مختلف مانند مداد رنگی، ماژیک و پاستل در نقاشی به تقویت مهارت های حرکتی مثبت به خصوص در کودکان کمک می کند. کنترل و گرفتن ابزار توسط دست ها به تدریج این توانایی را کامل می کند. نقاشی کردن در بزرگسالی می تواند این مهارت را بهبود بخشد.

فواید نقاشی برای تقویت قدرت مغز:

مغز ما به طور فعالی در فعالیت نقاشی شرکت می کند. نیمکره چپ مغز مسئول وظایف با ماهیت منطقی و نیمکره راست مسئول خلاقیت و تخیل است. هنگامی که نقاشی می کشیم  هر دو نیمکره مغز فعال می شود و توانایی آن تقویت می شود.

فواید ارتباطی نقاشی:

نقاشی به ما کمک می کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم زیرا در این صورت امکان بروز هیجانات و احساسات، آرزوها، نگرش به اشیا و... به گونه ای متفاوت وجود دارد. به کمک نقاشی می توان بسیاری از احساسات، هیجانات و افکار را نشان داد. این  روش به خصوص برای افراد معلول که دچار ضعف ارتباطی هستند، اشخاص خجالتی و کسانی که قادر به برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران نیستند اهمیت بیشتری دارد.

فواید  کشیدن نقاشی برای جسم و روح

تاثیرات نقاشی در پرورش احساسات

 نقاشان احساسات خود را از طریق نقاشی بروز می‌دهند.
این امر موجب می‌شود تا هنرمند به وضعیت احساسی خود توجه دقیقی داشته باشد
امری که در حالت عادی ممکن است حتی متوجه آن نباشد.
نقاش درواقع احساسات خود را از این طریق تخلیه می‌کند.
حتی درمانگرها نیز مهارت نقاشی را به‌عنوان درمانی برای بعضی از بیماران روانی پیشنهاد می‌کنند.
نقاشی به‌نوعی هوش احساسی افراد را تقویت و به آن‌ها کمک می‌کند تا احساسات درونی خود را بهتر بشناسند.
ممکن است نقاشی خیلی به‌تناسب بدن ما کمک نکند اما مزایای کلی آن برای سلامتی انکارناپذیر است.
واضح است که انجام نقاشی به‌عنوان یک سرگرمی موجب رشد سلامت ذهن در همه سنین می‌شود.
این شاخه از هنر نه‌تنها در هنرمند بلکه در اطرافیان وی نیز حس شادی را القا می‌کند

فواید  کشیدن نقاشی برای جسم و روح