سرای دانش

مشاوره تخصصی دبیران دبیرستان حافظ (دوره دوم)

مشاوره تخصصی دبیرستان دوره دوم حافظ روز سه شنبه مورخ 96/11/24

یکی از ده ویژگی مجموعه مدارس سرای دانش که جناب آقای قلم چی بر روی این موضوع تأکید فراوانی دارد، مشاوره فردی دانش آموز با دبیر می باشد که در مجموعه مدارس سرای دانش از آن به عنوان مشاوره تخصصی دبیران یاد می شود.

این مشاوره هر روز از ساعت 13:30 تا 14:15 در مدارس سرای دانش برگزار می شود که زمان مشاوره هر دبیر با دانش آموز حدوداً 10 دقیقه به طول می انجامد. در این جلسات معمولاً هدفگذاری ها و دستاوردهای تک تک دانش آموزان بررسی می شود.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

مشاوره تخصصی دبیران دبیرستان حافظ (دوره دوم)

            مشاوره آقای محسن میرزازاده دبیر درس منطق با دانش آموز ارشیا هفت برادران

مشاوره تخصصی دبیران دبیرستان حافظ (دوره دوم)
     مشاوره آقای فخرالدین میرهمایونی دبیر درس زمین شناسی با دانش آموز محمدرضا حسین زاده
 
مشاوره تخصصی دبیران دبیرستان حافظ (دوره دوم)
    مشاوره آقای علی بهرمندپور دبیر درس هندسه با دانش آموزان پارسا علیمحمدی و علی ایروانی زاد