سرای دانش

اردوی سیرک بین المللی آفتاب دبستان سعادت آباد

اردو سیرک

اردو سیرک بین المللی آفتاب در بهمن ماه 1396 برای پایه های اول، دوم، سوم و چهارم برگزار شد.

در این اردو دانش آموزان با هنرهای دیگر کشورها آشنا شدند، هنرهایی نظیر: شعبده بازی، کلاه بازی، بند بازی، موتورسواری، حرکات آکروباتیک و ...

اردوی سیرک بین المللی آفتاب
اردوی سیرک بین المللی آفتاب