سرای دانش

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)

در دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین ) روزی تحت عنوان روز باز برگزار گردید.

در دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین ) روزی تحت عنوان روز باز برگزار گردید.

در این روز بازدید عموم از دبیرستان سرای دانش به صورت آزادانه انجام می شود.

افراد مختلف می توانند از فضای مدرسه و همچنین از کلاس ها دیدن کنند و با ویژگی های آموزشی مدارس سرای دانش آشنا شوند.

 

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)

در این روز آموزه های دبیرستان به صورت مصور بر روی دیوارها نصب گردید

تا افراد بتوانن با آموزه های دبیرستان آشنا شوند.

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)

همچنین افراد در کلاس های مدرسه حضور یافتند و دانش آموزان توضیحاتی راجع به

زنگ های کار در کلاس و فعالیت های انجام شده در این زنگ ها به آن ها ارائه دادند.

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)

روز باز در ماه های آبان و آذر برگزار گردید و در ماه اسفند هم مجموعه روز باز دیگری را برای افرادی که تمایل به بازدید از مدرسه را دارند برگزار می کند.

روز باز دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین)