سرای دانش

نمایشگاه نقاشی پایه های چهارم و پنجم و ششم دبستان سعادت آباد

نمایشگاه نقاشی

در آذر ماه 1396 نمایشگاه نقاشی برای پایه های چهارم ، پنجم و ششم برگزار شد.
نمایشگاه نقاشی پایه های چهارم و پنجم و ششم
دانش آموزان نقاشی هایی با موضوعات زیر را به تصویر کشیدند:
"ویژگی های مدارس سرای دانش"


"فعالیت های مختص مدارس سرای دانش" از جمله:

آزمون صبحانه

جلسات سه نفره

آزمون دوهفته یکبار جمعه


"کشیدن تصویر معلم مورد علاقه"
نمایشگاه نقاشی پایه های چهارم و پنجم و ششم
در آخر نیز به دانش آموزان برتر امتیاز کلاسی داده شد.

نمایشگاه نقاشی پایه های چهارم و پنجم و ششم