سرای دانش

راه اندازی کتابخانه دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

راه اندازی کتابخانه

در آذرماه 1396 کتابخانه دبستان سعادت آباد راه اندازی شد.

راه اندازی کتابخانه دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد
 

در این کتابخانه، کتاب ها به صورت موضوعی قفسه بندی شد و همچنین مکانی آرام برای دانش آموزان ایجاد شد.
در هفته یک زنگ فارسی برای هر پایه در کتابخانه برگزار می شود.
دانش آموزان می توانند در کتابخانه به مطالعه بپردازند و کتاب امانت بگیرند و نیز در زنگ های تفریح از این محیط برای مطالعه استفاده نمایند.